Monday, 03/10/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Tân Thành A
Ôn tập khối 1 tuần 10
Ôn tập khối 1 tuần 10
Ôn tập khối 1 tuần 10
Bài giảng môn toán lớp 1  tuần 9
Bài giảng môn toán lớp 1 tuần 9
Bài giảng môn toán tuần 9
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Ôn tập khối 1 tuần 10
Ôn tập khối 1 tuần 10
Ôn tập khối 1 tuần 10
Bài giảng môn toán lớp 1  tuần 9
Bài giảng môn toán lớp 1 tuần 9
Bài giảng môn toán tuần 9
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Ôn tập khối 1 tuần 10
Ôn tập khối 1 tuần 10
Ôn tập khối 1 tuần 10
Bài giảng môn toán lớp 1  tuần 9
Bài giảng môn toán lớp 1 tuần 9
Bài giảng môn toán tuần 9
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 9 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 8 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Bài ôn tập tuần 7 khối 1
Tin Video
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 41
Tháng trước : 2.556
Năm 2022 : 8.551
Năm trước : 21.688
Tổng số : 38.757